ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" } ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" }
top of page

Всеки има неизползван потенциал

International Innovation Services (Международни Иновационни Услуги) (IIS) е специализирана компания, чийто фокус е предоставянето на иновативни нови продукти и услуги на глобалния пазар. Това е проектирано с цел опазване на околната среда и смекчаване на вредите, които тя понася.

bottom of page