ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" } ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" }
top of page

EВсеки има неизползван потенциал

Светът се изправя пред редица глобални предизвикателства, които пряко произтичат от промените в климата и намаляването на биоразнообразието. Наводнения, свлачища, ерозия на почвата, обезлесяване, опустиняване, намаляване на рибата във водните басейни, както и миграция на населението, са проблеми, които представляват заплаха за икономическата, политическата и социалната стабилност по света. Мисията на IIS е да се изправи пред тези заплахи като развие нови решения както за отдавна установените, така и за новопоявяващите се проблеми, които биват предизвикани от климатичните промени. Нашата главна цел е създаването на интелектуална собственост, която ще позволи на компанията да си партнира с Правителствата и Местните Администрации, както с корпорации, при това с ясната цел да се проектира, развие и предостави верига от патентовани решения на проблемите на околната среда, които общности по цял свят срещат. За да постигнем нашите цели, ние се оглеждаме за партньори, които притежават нужните знание и ресурси, необходими за работа в разнообразните локални контексти, в които проблемите на околната среда възникват.

Към какво е насочен нашият поглед

Ние се стремим към създаването и експлоатирането на интелектуална собственост, с оглед на това да се предоставят продукти и процеси, които да смекчат най-катастрофалните ефекти на екстремните промени в климата, от чиито последствия страдат общности на различни места по света.

MНашата мисия

Мисията ни е да намерим партньори, които притежават ресурсите и знанието, нужни за опериране в сферата на разнообразните местни контексти, в които възникват проблемите на околната среда.

Ние разглеждаме изобретението и иновацията като единствените оръжия, налични за борба с предизвикателствата, които светът посреща. Успехът зависи от визия, креативност, мотивация и отдаденост. Това са ценностите, които стоят в сърцето на онова, което сме. Нашата цел е да предоставим решения, а нашият подход се състои от колаборация и партньорство.

OНашата стратегия

За нас изобретението и иновацията представляват единствените оръжия, налични за преборване с предизвикателствата, които светът посреща. Успехът зависи от визия, креативност, мотивация и отдаденост. Това са ценностите, които стоят в сърцето на онова, което сме. Нашата цел е да предоставим решения, а нашият подход се състои от колаборация и партньорство.

bottom of page