ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" } ms22059186 { "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "innovation-services.org.uk", "Id": "89cf19ba-29ea-46d5-9dff-7b7a5da0af9e" }
top of page

ЕКИП

Даниел Мирфани : Управляващ Директор

                    Бакалавър, Магистър на Науките: Човешки Ресурси и Бизнес Мениджмънт

                       (Мениджмънт Промяна)

                       Координатор на проектите и Водач на инициативата "Домашно Отопляване"

                    dmirfani@innovation-services.org.uk

Найджъл Басет-Джоунс : Президент

                    Бакалавър DMS, MBA

                    Проекти, Водач на инициативата "Защита при Наводнения"

                    nbassett-jones@innovation-services.org.uk

Мохаммад Седдиги : Директор Проучване и Развитие

                    Бакалавър, Докторска степен: Градски Дизайн

                    Координатор на проучванията при всички инициативи

                    mseddighi@innovation-services.org.uk

 Телма Фелисиано: Админ и ПР Мениджър

                    Бакалавър: Международна Бизнес Администрация

                    Офис админ и координатор

                    admin@innovation-services.org.uk

Никола Андрия: Финансов Офис

                     finance@innovation-services.org.uk

Marija Ackovska: Industrial Designer

                    BA, Engineer in the field of the industrial design

                    Master in 'Eco - conception of products'                  

                    Industrial design engineer

                    info@innovation-services.org.uk

bottom of page